Skip to main content

Toczenie

SolidTurn to zestaw cykli tokarskich dostępnych dla każdego typu maszyny CNC – tokarek, frezarek i tokarko-frezarek. ESPRIT’s Modeless Programming pozwala na łączenie cykli toczenia z innymi obróbkami dostępnymi w programie oraz obsługą sond, co daje zoptymalizowany i poprawny G-kod. Operacje SolidTurn umożliwiają szybkie i wydajne przygotowanie obróbek tokarskich dla szerokiej gamy produktów – od obróbki zgrubnej po wykończenie. Aby sprostać wymaganiom stawianym wytwarzanym detalom ESPRIT pozwala na dużą kontrolę ścieżki narzędzia. Wszystkie operacje uwzględniają narzędzia, oprawki, systemy zamocowań oraz całą wirtualną maszynę w celu wygenerowania optymalnej i bezkolizyjnej ścieżki.

Kompletne rozwiązanie

Cykle obróbkowe SolidTurn pozwalają programować wszystkie maszyny CNC umożliwiające toczenie – tokarki pionowe i poziome oraz frezarki z opcją toczenia. W przypadku centrów tokarskich ESPRIT oferuje obsługę narzędzi napędzanych, maszyn z kilkoma głowicami i wrzecionami oraz obsługę wszelkich urządzeń pomocniczych jak konik, podtrzymka, podajnik pręta, odbiornik detali, itp.

ESPRIT to środowisko umożliwiające programowanie, symulację i analizę z wykorzystaniem wszelkich cykli tokarskich, a następnie generowanie optymalnego G-kodu.
Oprócz tradycyjnych cykli program oferuje obsługę:

 • Wrzeciona głównego i przeciw-wrzeciona
 • Tokarek z kilkoma głowicami, synchronicznej obróbki wielokanałowej
 • Tokarko-frezarek i maszyn wielozadaniowych – toczenie z frezowaniem do 5 osi symultanicznych
 • Podtrzymki, konika, podajnika i urządzeń pomocniczych
 • Osi współliniowych (kolinearnych)

Prostota i pełna kontrola

ESPRIT umożliwia unikalne połączenie automatyzacji przy jednoczesnej dużej kontroli, co pozwala na szybkie i łatwe przygotowanie projektu, dając równocześnie pełną kontrolę nad pracą maszyny. Możliwe jest dostosowanie każdego aspektu obróbki – wejść i wyjść z materiału, dojazdów i odjazdów od detalu, miejsca wymiany narzędzia, czy zostawienie różnych naddatków na wykończenie w poszczególnych osiach. ESPRIT automatycznie dopasowuje ścieżkę narzędzia do pozostałego materiału, dzięki czemu unikamy jałowych przejazdów, a czas obróbki detalu skrócony jest do minimum.

Obróbka zgrubna

SolidTurn zawiera cykle obróbki zgrubnej pozwalające w prosty i łatwy sposób przygotować toczenie detalu. Jednocześnie mogą być w pełni dostosowane pod konkretne wymagania, zapewniając dużą elastyczność i kontrolę przy produkcji najbardziej skomplikowanych części. Do wyboru jest 6 strategii toczenia zgrubnego oraz 3 strategie obliczania głębokości skrawania. Stała głębokość skrawania zapewnia stałe siły skrawania podczas całego cyklu oraz możliwość korzystania z maksymalnych prędkości dla uzyskania najkrótszego czasu obróbki. Zmienna głębokość skrawania pozwala na uzyskanie stałego naddatku na wszystkich średnicach obrabianego detalu w celu optymalnego wykończenia powierzchni. Wybór opcji malejącej głębokości skrawania minimalizuje odkształcenie delikatnego detalu podczas obróbki.

Toczenie konturu

ESPRIT oferuje cykl konturowania do profilowania, planowania oraz toczenia konturu wewnętrznego i zewnętrznego. Operacja pozwala obrobić cały profil z uwzględnieniem podcięć. Możliwe jest także zdefiniowanie różnych kierunków skrawania i różnych strategii dla poszczególnych powierzchni poziomych i płaszczyzn czołowych. Podczas pracy z bryłą 3D profil do konturowania może znajdować się w dowolnej płaszczyźnie przecinającą oś obrotu, co eliminuje dodatkowe operacje orientacji bryły w przestrzeni.

Rowkowanie i toczenie gwintu

Dla zgrubnej i wykańczające obróbki rowków wewnętrznych, zewnętrznych i czołowych ESPRIT oferuje cykle pozwalające na dużą kontrolę ścieżki narzędzia oraz swobodę wyboru między 4 strategiami obróbki zgrubnej i 2 obróbki wykańczającej.

ESPRIT dostarcza cykle umożliwiające łatwe nacinanie gwintu na toczonych powierzchniach. Pozwala zdefiniować gwinty pojedyncze i wielokrotne, proste i stożkowe. Program automatycznie oblicza liczbę przejść narzędzia, głębokości, skok oraz inne parametry obróbki dzięki wewnętrznej bazie gwintów.

Otwory

Pakiet ESPRIT zapewnia szereg cykli do wykonywania najróżniejszych typów otworów – przelotowych i nieprzelotowych, otworów głębokich, gwintowanych, z pogłębieniem stożkowym i walcowym. Dzięki opcjom wiercenia z napędzanym narzędziem, ruchomym półfabrykatem lub obie opcje na raz możliwe jest stosowanie cykli zarówno na tokarkach jak i na frezarkach z opcją toczenia. Funkcja automatycznego rozpoznawania otworów grupuje je w struktury w zależności od typu i geometrii co pozwala na łatwe wygenerowanie ścieżki przy zminimalizowaniu czasu obróbki.

Opcja Cyklu własnego pozwala na zdefiniowanie krok po kroku całego procesu wykonywania otworu z uwzględnieniem posuwów, prędkości, kierunku obrotów, chłodzenia, postojów, itp. Opcja ta wykorzystywana jest m.in. przy wierceniu głębokich otworów wiertłami lufowymi.

Urządzenia pomocnicze i obsługa części

ESPRIT wspiera obsługę urządzeń pomocniczych tokarki umożliwiając przygotowanie programu pozwalającego na wykonanie detalu od wprowadzenia półfabrykatu do maszyny po gotowy wyrób.|
Opcje ESPRIT obejmuję obsługę podajnika pręta, konika, podtrzymek stałych i ruchomych, odbiornika detali, podciąganie pręta za pomocą przeciw-wrzeciona. Istnieje możliwość wywoływania cykli urządzeń pomocniczych w dowolnym miejscu programu w połączeniu z innymi cyklami toczenia i frezowania. Pozwala to na wierną symulację obróbki i wykrywanie kolizji z urządzeniami pomocniczymi oraz generowanie G-kodu obsługującego wszelkie dodatkowe funkcje maszyny.

Profit Turning

Strategia Profit Turning dla obróbki zgrubnej i obróbki rowków. Innowacyjne rozwiązanie pozwalające na zwiększenie prędkości skrawania w porównaniu do tradycyjnego toczenia. Optymalizuje pracę narzędzia zapewniając stały wydatek wióra oraz stałe siły działające na detal i płytkę skrawającą.

 • 25% redukcji czasu obróbki
 • 300% wydłużenie żywotności narzędzia

Więcej

Cykle tokarskie

 • Obróbka zgrubna: zgrubne obrobienie kształtu dzięki 6 strategiom toczenia, możliwość przejścia wykańczającego
 • Rowkowanie: na średnicy zewnętrznej, wewnętrznej i czole detalu, z przejściami zgrubnymi i wykańczającymi
 • Toczenie konturu: toczenie profilu na średnicach zewnętrznych i wewnętrznych oraz na czole części
 • Wiercenie: z użyciem napędzanych narzędzi, ruchomej przygotówki lub obu na raz, cykle do głębokich wierceń
 • Toczenie gwintu: pojedynczy lub wielokrotny, prosty lub stożkowy, z geometrią i parametrami obróbki importowanymi z wewnętrznej bazy gwintów
 • Odcinanie: odcięcie gotowego detalu na końcu programu lub przy przechwycie do drugiego wrzeciona, możliwość obsługi odbiornika detali
 • Toczenie ręczne: tworzy dowolny cykl toczenia wzdłuż ręcznie wybranych pozycji Z,X używając posuwów szybkich lub roboczych
 • Przechwyt: w celu obróbki drugiej strony detalu w drugim wrzecionie, możliwość trzymania w dwóch wrzecionach jednocześnie dla większej sztywności obrabianego detalu
 • Podajnik pręta: z lub bez zderzaka, możliwość podciągania pręta za pomocą przeciw-wrzeciona lub podciągacza
 • Uwolnienie: po odcięciu lub przy przechwycie do przeciw-wrzeciona
 • Konik, podtrzymka: używane w dowolnym miejscu wspierają obróbkę części, podtrzymki stałe i ruchome