Skip to main content

Frezowanie podstawowe

ESPRIT SolidMill to pakiet podstawowych cykli frezarskich do planowania, kieszeniowania, konturowania, wykańczania i wykonywania otworów. Cykle te dostępne są dla wszystkich typów obrabiarek CNC: centrów pionowych i poziomych,  maszyn o budowie bramowej, tokarko-frezarek i automatów wzdłużnych.

Operacje SolidMill umożliwiają szybkie i wydajne przygotowanie obróbek frezarskich dla szerokiej gamy produktów – od obróbki zgrubnej po wykończenie. Aby sprostać wymaganiom stawianym wytwarzanym detalom ESPRIT pozwala na dużą kontrolę ścieżki narzędzia. Wszystkie operacje uwzględniają geometrię narzędzia, oprawki, systemy zamocowań oraz wszystkie parametry wirtualnej maszyny w celu wygenerowania optymalnej i bezkolizyjnej ścieżki.

Obróbka w oparciu o model 3D

Przygotowanie projektu rozpoczyna się od modelu 3D części, który jest sprawdzany pod kątem poprawności i analizowany w celu wykrycia struktur możliwych do obróbki. Cykle ESPRIT bazując na modelu automatycznie podpowiadają głębokości i kształty konturów i kieszeni, typy i głębokości otworów oraz inne parametry detalu co przyspiesza proces programowania i minimalizuje możliwość wystąpienia błędów. Program przypisuje każdą operację do danej płaszczyzny roboczej powodując automatyczny obrót osi obrotowych maszyny w celu spozycjonowania detalu. Jeśli model CAD zostanie zmieniony, ESPRIT automatycznie zaktualizuje ścieżkę przypisaną do danych struktur (działa dla modeli z programów SolidWorks, Solid Edge i Inventor).

Automatyzacja

Dzięki pracy z wirtualną maszyną możliwe jest stworzenie szablonów zawierających ustawienia i parametry dla danego rodzaju detali. Biblioteka imadeł i systemów zamocowań oraz narzędzi frezarskich pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie obrabiarki dla danego projektu. Korzystając z zaimplementowanej Bazy Posuwów i Prędkości oraz możliwości zapisywania własnych operacji, ESPRIT ułatwia i przyspiesza proces programowania detalu.

Obróbka zgrubna

Otwory

Pakiet ESPRIT zapewnia szereg cykli do wykonywania najróżniejszych typów otworów – przelotowych i nieprzelotowych, otworów głębokich, gwintowanych, z pogłębieniem stożkowym i walcowym. Dzięki opcjom wiercenia z napędzanym narzędziem, ruchomym półfabrykatem lub obie opcje na raz możliwe jest stosowanie cykli zarówno na frezarkach jak i na tokarko-frezarkach. Funkcja automatycznego rozpoznawania otworów grupuje je w struktury w zależności od typu i geometrii co pozwala na łatwe wygenerowanie ścieżki przy zminimalizowaniu czasu obróbki.

Opcja Cyklu własnego pozwala na zdefiniowanie krok po kroku całego procesu wykonywania otworu z uwzględnieniem posuwów, prędkości, kierunku obrotów, chłodzenia, postojów, itp.

Kieszeniowanie i obróbka zgrubna

ESPRIT posiada szereg cykli do obróbki zgrubnej detalu – najbardziej zaawansowany jest cykl kieszeniowania. Operacja ta pozwala wybierać duże ilości materiału w kieszeniach z uwzględnieniem automatycznie wykrywanych wysp i wnęk. Cykl kieszeniowania generuje ścieżkę narzędzia, która stopniowo usuwa materiał na poszczególnych poziomach biorąc pod uwagę aktualny stan półfabrykatu. Może być stosowany zarówno przy profilach zamkniętych jak i do kieszeni otwartych, także do kieszeni przelotowych. W ramach jednej operacji istnieje możliwość obróbki zgrubnej, wykańczania ścian lub wykańczania dna oraz dowolne kombinacje tych opcji. Kieszeniowanie daje do wyboru 6 strategii frezowania – w tym obróbkę Profit Milling (HSM).

Konturowanie i wykańczanie

ESPRIT SolidMill daje niezwykle elastyczny cykl konturowania pozwalający na obróbkę zgrubną i wykańczającą różnego typu profili otwartych i zamkniętych. Operacja ta wykorzystywana jest do obróbki pionowych i pochylonych ścian profili oraz do fazowania krawędzi. Jedna operacja może usuwać materiał w kilku przejściach zarówno w pionie jak i w płaszczyźnie poziomej z uwzględnieniem aktualnego stanu półfabrykatu co dodatkowo skraca czas cyklu.

Dynamiczna ścieżka narzędzia – automatyczna przygotówka

Cykle frezarskie ESPRIT automatycznie dopasowują się do aktualnego stanu półfabrykatu, wybranego narzędzia skrawającego, oprawki, zamocowania i obrabiarki co pozwala na generowanie optymalnej ścieżki, zminimalizowanie bezużytecznych ruchów i jałowych przejazdów oraz bezkolizyjną obróbkę. Skraca to czas trwania programu i umożliwia bezpieczne uruchomienie kodu na obrabiarce.

 • Obróbka dopasowana do aktualnego stanu półfabrykatu i pozostawionych naddatków
 • Wizualizacja obrobionego półfabrykatu bez konieczności symulacji programu
 • Wierna symulacja z uwzględnieniem maszyny wirtualnej, narzędzi, zamocowań i rzeczywistych parametrów obrabiarki

Profit Milling

Strategia Profit Milling dla obróbki zgrubnej i obróbki rowków. Innowacyjne rozwiązanie pozwalające na zwiększenie prędkości skrawania w porównaniu do tradycyjnego frezowania. Optymalizuje pracę narzędzia zapewniając stały kąt opasania oraz dostosowuje parametry do aktualnego stanu pófabrykatu. Skuteczna również w twardych materiałach, m.in. inconelu i tytanie.

 • 75% redukcji czasu obróbki
 • 500% wydłużenie żywotności narzędzia

Więcej

Cykle frezarskie

 • Planowanie: usuwa materiał z płaskich powierzchni, przygotowuje do dalszych operacji
 • ProfitMilling: strategia szybkościowa HSM dla zwiększenia żywotności narzędzia i skrócenia czasu cyklu
 • Kieszeniowanie: oferuje kombinację operacji zgrubnych i wykańczających dla kieszeni z uwzględnieniem wykańczania ścian i dna
 • Konturowanie: uniwersalny cykl obróbki zgrubnej i wykańczającej dla profili otwartych i zamkniętych, krawędzi oraz fazowania
 • Wiercenie: obróbka otworów przelotowych i nieprzelotowych,  otworów głębokich i gwintowanych, z pogłębienem stożkowym lub walcowym
 • Spiralowanie: operacja frezarska tworząca ścieżkę w kształcę spirali ze środka lub z zewnątrz powierzchni cylindrycznych
 • Frezowanie gwintu: na powierzchnia zewnętrznych i wewnętrznych
 • Frezowanie modelu krawędziowego: tworzy operację frezowania 3D z dwóch profili
 • Frezowanie ręczne: operacja frezarska powstała poprzez ręczne wskazanie poszczególnych pozycji narzędzia i lokalizacji
 • Grawerowanie: dla dowolnego kształtu lub tekstu z uwzględnieniem wybranej czcionki, rozmiaru i położenia. Do wyboru 3 strategie grawerowania.

Powiązane filmy