Skip to main content

Profit Turning - szybkościowa obróbka tokarska

Profit Turning jest innowacyjną strategią toczenia zgrubnego, która pozwala weliminować niekorzystne skutki występujące przy tradycyjnym toczeniu. Profit Turning umożliwia bardziej wydajną obróbkę przy stałym wydatku wiórów i stałych siłach skrawania, zmniejszając w ten sposób zużycie narzędzia, skracając czas cyklu i dzięki temu obniżając znacząco koszt wykonania detalu. Uzyskuje się to dzięki zaawansowanej ścieżce, która pozwala na osiągnięcie najwyższej wydajności.

  • 300% - zwiększenie żywotności narzędzia
  • 25% - redukcja czasu cyklu

Tradycyjne toczenie

Czas cyklu jest długi, ponieważ maszyna musi pracować ze stałą prędkością uwględniając zmiany obciążenia narzędzia.

  1. Nieoptymalne wejście w materiał pod dużym kątem
  2. Ostre krawędzie ścieżki - nagłe zatrzymania i przyspieszenia narzędzia

Toczenie Profit Turning

Wydajny szybościowy cykl toczenia pozwalający na zwiększenie prędkości skrawania co skraca czas obróbki i zwiększa żywotność narzędzia.

  1. Adaptacyjna głębokość skrawania
  2. Niektóre fragmenty przejść zastąpione trochoidą
  3. Płynne i łagodne przejścia - brak ostrych krawędzi na ścieżce
  4. Naprzemienny kierunek skrawania z łagodnymi przejściami
  5. Przejścia trochoidalne, styczne do kształtu profilu
  6. Łagodne wybieranie narożników – stały wydatek wióra skutkuje mniejszymi drganiami i obciążeniami

Powiązane filmy